Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời Panasonic Mono 290W

Liên hệ

  • Kích thước: 1640x992x35 mm;
  • Cân nặng: 18.5 kg;
  • Loại cell: Mono;
  • Số cells: 60;
  • IP67.