Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời Hanwha Q Cells 350W

Liên hệ

  • Kích thước: 1994x1000x35mm
  • Cân nặng: 23kg
  • Loại cell: Poly – PERC
  • Số lượng cell: 72
  • IP68