Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời Amerisolar Mono 72 cell AS-6M PERC

Liên hệ

Loại tế bào (cell): Monocrystalline

Số lượng tế bào (cell): 72

Kích thước: 1956x992x40mm

Cân nặng: 22.5kg

IP67