Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời Vsun Mono 345W-380W

Liên hệ

  • Kích thước: 1960 ˣ 992 ˣ 40 mm;
  • Cân nặng: 22.4 kg;
  • Số cell: 72;
  • Loại cell: Mono-crystalline;
  • IP67.