Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời Panasonic HIT 325W-330W

Liên hệ

  • Kích thước: 1590x1053x40 mm;
  • Cân nặng: 18.5 kg;
  • Loại cell: HIT;
  • IP67.