Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời Canadian Poly 410W

Liên hệ

  • Kích thước: 2108x1048x40 mm
  • Cân nặng: 24,9kg
  • Loại Cell: Poly
  • IP68