Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời Jinko Mono PERC Half-Cell 72 Cell

Liên hệ

  • Kích thước: 2008×1002×40 (mm);
  • Cân nặng: 22.5 kg;
  • Số cell: 72 (144 Half cell);
  • Loại cell: MonoPERC(158.75×158.75mm);
  • IP67.