Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời Jinko Poly 72 Cell 320W-340W

Liên hệ

  • Kích thước: 1956×992×40mm (77.01×39.05×1.57inch);
  • Cân nặng: 22.5kg;
  • Số cell: 72;
  • Loại cell: Poly-crystalline 157×157mm (6inch)
  • IP67.