Inverter SOLAX SK-TL 1 pha 3-5kW

Liên hệ

Inverter SOLAX SK-TL 1 pha 3-5kW không chỉ là một biến tần, X-Hybrid cải tiến là một hệ thống quản lý năng lượng thông minh, dự trữ năng lượng dư thừa trong pin để sử dụng sau này. Tiết kiệm tiền trên hóa đơn năng lượng và trở thành hệ thống năng lượng độc lập.