Thanh ghi dữ liệu inverter Solis DLS WIFI

Liên hệ

Dữ liệu có thể truy cập được từ máy tính xách tay, điện thoại thông minh hoặc bất kỳ thiết bị kết nối internet nào khác. Được lưu trữ trực tuyến bởi máy chủ web của Ginlong.