Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời Jinko Mono PERC 72 Cell

Liên hệ

  • Kích thước: 1979×1002×40mm (77.91×39.45×1.57inch);
  • Cân nặng: 22.5kg;
  • Số cell: 72 (144 Half cell);
  • Loại cell: MonoPERC 158.75×158.75mm
  • IP67.