Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời Antaris Poly 265W-275W

Liên hệ

  • Kích thước: 1640x992x40 mm
  • Cân nặng: 18,5 kg
  • Loại cell: Poly
  • Số lượng cell: 60
  • IP67