Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời S-Energy Poly 310W-330W

Liên hệ

  • Kích thước: 1,970x990x40mm;
  • Cân nặng: 23 kg;
  • Loại cell: Poly;
  • Số cell: 72;
  • Nhiệt độ hoạt động: -40 – 85°C