Inverter SOLAX Hybrid Gen3 3 pha 5-10KW

Liên hệ

Sê-ri 3 pha bao gồm các bộ biến tần có kích thước từ 5 đến 10kW và với khả năng cài đặt nhiều bộ biến tần song song, bộ lưu trữ pin có thể mở rộng cho các ứng dụng thương mại giờ đã trở thành hiện thực. Biến tần được trang bị EPS tích hợp (Cung cấp năng lượng khẩn cấp), có nhiều tùy chọn liên lạc và có thể được điều khiển từ xa.