Inverter hòa lưới ZNDY SOLAX 3 pha 30KW

Liên hệ

Đây là mẫu ba pha mới nhất của SOLAX Power,  các mô hình lớn hơn hoàn thành phạm vi X3 và cung cấp cho khách hàng tính linh hoạt cao hơn khi định cỡ các hệ thống quy mô thương mại.