Bồ cắt sét lan truyền DC 600VDC – LOVATO

Liên hệ

Bồ cắt sét là thiết bị chống sét quan trọng trong mọi công trình, bảo vệ các thiết bị tránh khỏi hỏng hóc, cháy nổ khi điện áp thay đổi đột ngột. Bộ cắt sét lan truyền DC 600VDC- LOVATO có dòng chống sét 600V thích hợp với dòng điện DC.