Ắc quy LifePO4 3.7V 120Ah

Liên hệ

+ Điện áp: 3.7V

+ Dung lượng: 120Ah.

+ Số lần nạp xả đến 80% dung lượng: >=2000 lần

+ Điện áp nạp xả: 2.0V < V < 3.7V.

+ Dòng xả liên tục 2C (240A) .

+ Dòng nạp định mức 1C (120A)